Internet jest dla ludzi – kampania społeczno-informacyjna dotycząca europejskiej reformy prawa autorskiego. Strona internetowa, działania PR i komunikacja oraz akcje specjalne w mediach społecznościowych poszerzały wiedzę o zapisach i debacie nad dyrektywą, zachęcając do działania: przekazania swojego zdania polskim europosłom. Ilustracyjne kolaże, stworzone z ogólnodostępnych materiałów, w przewrotny sposób ilustrowały zagrożenia płynące z przyjęcia niektórych proponowanych zapisów dyrektywy. 

Some more

Back to Top